Tectronik s.r.o.


JazykyKonstrukce a stavebnictví

Toto řešení se zaměřuje na společnosti a jednotlivce, kteří ať už v rámci své činnosti nebo pomocí subdodavatelů provádějí jakékoliv práce, které potřebují zdokumentovat. Řešení umožňuje založit novou zakázku, vytvořit její strukturu a evidovat k ní pomocí veškerá zjištění jako je: pasportizace, dokumentace, závada, neshoda, BOZP, atd.


Toto řešení nabízíme ve dvou verzích:


Modul pro tvorbu a definici zakázek

V tomto modulu je možné založit a editovat zakázky a jejich strukturu. Tato struktura je velmi flexibilní a je pomocí ní možné vytvořit stromovou strukturu celé zakázky. Tato struktura může vypadat např. následovně:

 • Zakázka -> Stavební objekt -> Podlaží -> Místnost
 • Zakázka -> Objekt -> Konstrukční část
 • atd.

Ke každé zakázce nebo její části je možné přiřazovat další informace jako jsou:

 • libovolné atributy a skupiny atributů
 • dokumenty a fotografie, které je možné řadit do skupin dokumentů
 • GPS souřadnice
 • dodavatele – k zakázce je možné přiřadit dodavatele, kteří na ní budou participovat
 • řemesla – k zakázce je možné přiřadit řemesla, která budou v rámci zakázky použity

Modul pro evidenci záznamů k zakázkám a jejím částem

V tomto modulu je možné evidovat veškeré záznamy související se zakázkou nebo její částí. Tyto záznamy je možné přehledně rozdělit podle nadefinovaných kritérií a dále s nimi pracovat. Je zde podpora i pro sofistikované workflow, pomocí něhož je možné měnit stavy jednotlivých záznamů. U záznamů je možné evidovat nejrůznější informace. Mezi nejpoužívanější patří:

 • Typ činnosti – obsahuje číselník pro definici typu činnosti (např. dokumentace, pasportizace, BOZP, vada, atd.)
 • Specifikace činnosti – obsahuje číselník, který blíže specifikuje „Typ činnosti“
 • Zakázka – obsahuje vazbu na konkrétní zakázku nebo její část
 • Popis
 • Dodavatel
 • Řemeslo
 • Informace kdo a kdy záznam vytvořil
 • fotografie
 • dokumenty
 • označení přesného místa pořízení záznamu ve výkresové dokumentaci
 • stav – obsahuje stav v rámci workflow, ve kterém se záznam nachází
 • atd.

Tyto atributy je samozřejmě možné přizpůsobit konkrétním podmínkám. Součástí tohoto modulu jsou také reporty, pomocí kterých je možné tisknout nejrůznější tiskové sestavy.

Modul rozpočet

Tento modul je určen k definici položkového rozpočtu na základě smluv uzavřených s dodavateli. Jednotlivé rozpočty konkrétních dodavatelů je možné importovat z aplikace MS Excel nebo je vytvořit přímo v systému. U každé položky se eviduje její název, počet měrných jednotek, jednotková cena a celková cena. Dodavatelé poté mohou v rámci tohoto modulu vykazovat počet měrných jednotek dodaných ve vybraném měsíci a po schválení těchto počtů objednatelem mohou fakturovat. Tento způsob vykazování značně usnadní práci objednatele a porovnávání cen, protože jediné, co mohou dodavatelé zadat jsou měrné jednotky a tyto se poté automaticky přepočtou na smluvené ceny. Samozřejmostí jsou aktuální přehledy co již bylo dodáno a co ještě dodat zbývá. Veškeré tyto informace je možné sledovat po rozpočtových položkách / dodavatelích / zakázkách a to jak v měrných jednotkách, tak v cenách.

Modul Kontakty

Zde dochází k evidenci veškerých potřebných kontaktů a to jak uživatelů, zaměstnanců, tak i dodavatelů atd. U jednotlivých kontaktů je možné evidovat informace, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy, IČ a DIČ, popis a poznámky, dokumenty, fotografie, podpis, atd.


MobilniAplikaceStavby-Moduly


MobilniAplikaceStavby-Seznam

MobilniAplikaceStavby-Zaznam


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo