Tectronik s.r.o.


JazykyT-IS Softwarové řešení pro každého

Proč se omezovat aplikacemi, které Vám diktují jak máte pracovat?

Naše řešení staví na tom, že je možné jej přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka, aniž by bylo nutné cokoli programovat. Nejedná se o krabicové řešení, které je pevně dané a buď je není možné měnit nebo je měnit lze, ale za spoustu peněz.

Rádi Vám naše řešení předvedeme

Kontaktujte nás a rádi Vám naše řešení od prezentujeme včetně
reálné ukázky. Je možné prezentovat libovolné z námi nabízených
řešení, které se Vašemu záměru využití nejvíce podobá.

Jedno řešení pro všechna zařízení

Neomezujte se pouze jedním typem zařízení. Naše řešení
funguje na počítačích, tabletech i mobilních telefonech.
Díky tomu, můžete mít důležitá data stále při sobě.

Facility management

Řešení, které se hodí každému

V rámci Facility managementu řešíme pasport majetku, HelpDesk se sofistikovaným Work Flow, evidenci opakujících se činností, vazbu na náklady a rozpočet, inventarizaci majetku, evidenci kontaktů atd.

Více informací

Sofistikované řešení, které je jednoduché pro koncového uživatele

Snažíme se najít ideální cestu mezi složitostí našeho řešení a jednotlivých procesů a jednoduchostí práce koncového uživatele. Každý
v systému vidí pouze to, co potřebuje a všechna dostupná zobrazení si může sám dodatečně upravit tak, aby mu co nejvíce vyhovovala.
Systém obsahuje komfortní rozhraní pro administrátory pro většinu základních nastavení.

Vodárenství

Specializované aplikace EVOM

V této oblasti nabízíme specializované aplikace pro oblast vodárenství, které slouží k evidenci odběrných míst, plánování odběrů a odběrům vzorků vody. Jedná se o akreditované řešení vhodné k okamžitému nasazení.

Více informací

Řešení funguje samostatně i s vazbou na specializované vodárenské systémy

Nabízené řešení je připraveno k okamžitému nasazení ve dvou variantách. Samostatně vč. pasportu odběrných míst, plánování odběrů a
samotných odběrů pomocí tabletů nebo mobilních telefonů. S vazbou na systém LIMS, kdy dochází k přenosu dat mezi systémem LIMS
a naším řešením. Kromě běžných atributů je možné pořídit fotodokumentaci, GPS souřadnice, vyjádření producenta atd.

Konstrukce a stavebnictví

Deník stavby

Řešení pro stavební a konstrukční společnosti, developery, ale i drobné živnostníky, kteří ať už v rámci své činnosti nebo pomocí subdodavatelů provádějí jakékoliv práce, které potřebují zdokumentovat.


Více informací

Obecný popis řešení

Řešení umožňuje založit novou zakázku, vytvořit její strukturu a evidovat k ní pomocí mobilních aplikací veškerá zjištění jako je:
pasportizace, dokumentace, závada, neshoda, BOZP, atd. Zaslaná data je možné dále zpracovat pomocí webové aplikace vč. podpory
reportů, workflow atd. Do webové aplikace mohou mít na základě přidělených oprávnění přístup i subdodavatelé a další účastníci.


Pozemní komunikace

Pasportizace a evidence závad na silniční síti

Pasportizace prvků silniční sítě, evidence závad na silniční síti, provádění prohlídek silniční sítě, evidence a kontroly záruk, atd. Veškeré informace je možné odesílat přímo z místa zjištění.


Více informací

Spolupráce v rámci tohoto řešení

V této oblasti spolupracujeme se společností VARS Brno a.s., se kterou daná řešení i implementujeme. V současné době naše společné
řešení používá např. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Správa a údržba silnic Karlovarského kraje
nebo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.


Facility management pro školy

Řešení přizpůsobené potřebám škol

Postupným vývojem tohoto řešení a v rámci spolupráce v oblasti školství vznikl „Systém řídící kontroly“, který využívá moduly facility managementu upravené přímo potřebám jednotlivých škol.


Více informací

"Systém řídící kontroly"

V rámci tohoto řešení jsou mimo jiné definovány role uživatelů jako např. příkazce operace nebo správce rozpočtu a příslušná
WorkFlow, pomocí nichž dochází ke schvalování jednotlivých požadavků. Schválené požadavky jsou opatřeny naskenovaným
podpisem schvalující osoby a časovým razítkem. Data v systému pak slouží i jako podklad pro finanční či jinou kontrolu.


Odpadové hospodářství

Aplikace mojepopelnice.cz

Řešení pro města a obce určené ke sledování odpadového hospodářství. Aplikace umožňuje veškerou evidenci svezeného odpadu, přehledy, evidenci sběrných nádob, domácností, obyvatel, generování smluv atd.


Více informací

Jednoduše, efektivně a bez zbytečné administrativy

Inovativní řešení, které přináší motivaci pro občany obcí či měst k třídění odpadů, a přináší městům a obcím úsporu času a finančních prostředků v odpadové hospodářství, protože zajišťuje evidenci a vyhodnocování veškerého svezeného odpadu. Naše řešení nepožaduje speciální drahé přístroje nebo vážící zařízení. Zaručujeme i nízké náklady a nenáročné požadavky na provoz informačního systému.Facility management

Pasport majetku, HelpDesk se sofistikovaným Work Flow, opakující se činnosti, finance, inventarizace, kontakty

Více informací

Vodárenství

Systémy EVOM pro evidenci odběrných míst, plánování odběru vzorků, samotný odběr vzorků pomocí mobilních zařízení

Více informací

Školství

V rámci oblasti školství bylo upraveno řešení pro Facility management a vnikl tak „Systém řídící kontroly“.

Více informací

Pozemní komunikace

Pasportizace prvků silniční sítě, evidence závad, provádění prohlídek, evidence a kontroly záruk

Více informací

Konstrukce a stavebnictví

Toto řešení se zaměřuje na společnosti a jednotlivce, kteří ať už v rámci své činnosti nebo pomocí subdodavatelů provádějí jakékoliv práce, které potřebují zdokumentovat. Je zde využívána mobilní aplikace pro pořizování dat.

Více informací

Odpadové hospodářství

Inovativní řešení, které přináší motivaci pro občany k třídění odpadů, a přináší městům a obcím úsporu času a finančních prostředků v odpadové hospodářství, protože zajišťuje evidenci a vyhodnocování veškerého svezeného odpadu.

Více informací

Hlášení závad občany

Řešení určené jako nástroj vhodný pro města a obce, který mohou poskytnout svým občanům k hlášení závad a to jak pomocí webové tak mobilních aplikací.

Více informací


Jedno řešení pro všechny typy zařízení

Proč se omezovat na jeden typ zařízení? Naše řešení nabízí využití nejen v počítačích, ale také v tabletech a chytrých mobilních telefonech. Díky tomu je možné plně využít i dalších možností těchto zařízení jako je např. fotoaparát nebo GPS. Plně si uvědomujeme, kam míří současné trendy v oblasti vývoje IT a snažíme se co nejvíce držet krok s dobou. Nabízíme vlastní informační systém T-IS, který je plně modifikovatelný a je možné jej přizpůsobit nejrůznějším požadavkům.


Máte zájem o naše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo