Tectronik s.r.o.


JazykyNabízená řešení

Náš systém obsahuje řadu typizovaných řešení. Tato řešení jsou určena k okamžitému nasazení a jsou přizpůsobovány konkrétním požadavkům. Kromě těchto řešení je možné samozřejmě využít náš systém jako takový a přizpůsobit jeho funkčnost novým oblastem využití.


Facility management

Pasport majetku, HelpDesk se sofistikovaným Work Flow, opakující se činnosti, finance, inventarizace, kontakty

Více informací

Vodárenství

Systémy EVOM pro evidenci odběrných míst, plánování odběru vzorků, samotný odběr vzorků pomocí mobilních zařízení

Více informací

Školství

V rámci oblasti školství bylo upraveno řešení pro Facility management a vnikl tak „Systém řídící kontroly“.

Více informací

Pozemní komunikace

Pasportizace prvků silniční sítě, evidence závad, provádění prohlídek, evidence a kontroly záruk

Více informací

Konstrukce a stavebnictví

Toto řešení se zaměřuje na společnosti a jednotlivce, kteří ať už v rámci své činnosti nebo pomocí subdodavatelů provádějí jakékoliv práce, které potřebují zdokumentovat. Je zde využívána mobilní aplikace pro pořizování dat.

Více informací

Odpadové hospodářství

Inovativní řešení, které přináší motivaci pro občany k třídění odpadů a přináší městům a obcím úsporu času a finančních prostředků, protože zajišťuje evidenci a vyhodnocování veškerého svezeného odpadu.

Více informací

Hlášení závad občany

Řešení určené jako nástroj vhodný pro města a obce, který mohou poskytnout svým občanům k hlášení závad a to jak pomocí webové tak mobilních aplikací.

Více informací


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo