Tectronik s.r.o.


JazykyFacility management škol

V rámci spolupráce v oblasti školství bylo upraveno řešení pro Facility management a vnikl tak  „Systém řídící kontroly“.


V rámci řešení pro školy jsou oproti běžnému Facility managementu, který je popsán zde, rozšířeny některé moduly o další funkčnost nebo definice postupů.

Více informací na www.spravaskoly.cz

HelpDesk (požadavkový/žádankový systém)

 • evidence základních typů požadavků (opravy, havárie, nákupy, služby, …)
 • evidence tzv. ročních požadavků
 • evidenci objednávek k jednotlivým požadavkům a jejich vazba k požadavkům, ze kterých čerpají
 • přednastavený schvalovací proces obsahující role vedoucí, příkazce, správce rozpočtu, …
 • evidence dokladů (faktur, pokladních dokladů, smluv, …)
 • schvalování příchozích dokladů – jedná se schválení dokumentu před samotným přiřazením k požadavku. Může zde probíhat formální kontrola, věcná kontrola, schválení příkazcem, schválení hlavní účetní a správcem rozpočtu.
 • evidence předběžných a skutečných nákladů s provázáním na rozpočet

Opakující se činnosti

 • evidence revizí a kontrol (elektro, hromosvody, komíny, plyn, tlakové nádoby, výtahy, hasící přístroje, …)
 • vazba na objekty z pasportu
 • evidence revizních techniků, obchodních vztahů s nimi, osvědčení a jejich platnosti
 • evidence revizních zpráv a fotografií

Majetek a inventarizace

V rámci modulu majetek existují převodní můstky mezi majetkem v účetním systému, pomocí kterého je možné data synchronizovat a dále rozšiřovat o další atributy, fotografie, dokumenty, atd. Majetek je možné přiřadit konkrétním osobám, svázat s objekty pasportu a dále využít v modulu inventarizace. Výhodou tohoto modulu je mimo jiné snadný přístup k informacím o majetku pro jakéhokoliv uživatele.

Kontakty

U kontaktů je možnost jejich hodnocení např. ve vazbě na ISO, připojení dokumentů jako jsou smlouvy, osvědčení, kopie dokladů atd. Dále je možné připojit ke kontaktu naskenovaný podpis, který je možné využít na tiskových sestavách např. v rámci schvalovacího procesu.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo