Tectronik s.r.o.


JazykyVodárenství

V této oblasti nabízíme specializované aplikace pro oblast vodárenství, které slouží k evidenci odběrných míst, plánování odběrů a odběrům vzorků vody. Jedná se o akreditované řešení vhodné k okamžitému nasazení.


V rámci vodárenství úzce spolupracujeme s Vodárenskou akciovou společnosti a.s..

Nabízené řešení je připraveno k okamžitému nasazení ve dvou variantách. Samostatně vč. pasportu odběrných míst, plánování odběrů a samotných odběrů pomocí tabletů nebo mobilních telefonů. S vazbou na systém LIMS, kdy dochází k přenosu dat mezi systémem LIMS a naším řešením. Kromě běžných atributů je možné pořídit fotodokumentaci, GPS souřadnice, vyjádření producenta atd.

EVOM

Mobilní aplikace

Slouží k pořizování údajů pro vytvoření pasportu odběrného místa, o stavu odběrného místa a o odběru, odesílání údajů do databáze, generování protokolu o odběru včetně pořízení podpisu producenta odpadních vod apod. Mezi její funkce patří záznam polohy GPS, navigace GPS, pořizování fotodokumentace, datum a čas odběru (zahájení odběru a jeho ukončení), rozlišení min. pěti matric (pitná voda, odpadní voda, kal aj.), záznam teploty, pH, záznam parametrů odebraného vzorku aj.

Aplikace pro PC

umožňuje sledování a kontrolu příjmu dat z mobilních prostředků, volbu nastavení přístupových práv podle organizační struktury uživatele, správu dat, jejich třídění, filtrování, volbu nastavení a tisku reportů atd.

Databáze odběrných míst

Databáze je členěna na pasporty odběrných míst a údaje o jejich stavu. Umožňuje mj. vytvoření plánu odběrů a jeho odeslání do mobilních prostředků spolu s údaji o odběrných místech

vodarenstvi-4

vodarenstvi-1

vodarenstvi-2

EVOM LS – varianta pro napojení na systém LabSys

Tento produkt je vytvořen pro uživatele laboratorního informačního systému LabSys. Umožňuje oboustranné propojení s tímto systémem a využívá jeho možností plánování odběrů.

vodarenstvi-5


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo