Tectronik s.r.o.


JazykyT-IS Cloud

Vývoj nové verze informačního systému T-IS pod označením T-IS Cloud


Název projektu: Vývoj nové verze informačního systému T-IS pod označením T-IS Cloud

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007668

Realizace projektu: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na vývoj nové verze informačního systému T-IS, konkrétně tvorbu cloudové aplikace s webovým rozhraním a univerzální mobilní aplikace, který nahradí stávající kombinace desktopových, webových a mobilních aplikací. Veškeré stávající aplikace budou integrovány do jednoho informačního systému a poskytovat tak zákazníkovi jednotnou moderní inovativní platformu, která bude podporovat provoz v cloudu.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo