Tectronik s.r.o.


JazykyPozemní komunikace

Pasportizace prvků silniční sítě, evidence závad na silniční síti, provádění prohlídek silniční sítě, evidence a kontroly záruk, atd. Veškeré informace je možné odesílat přímo z místa zjištění.


Jedná se o řešení především pro správce komunikací, které umožní využití mobilních aplikací pro pořizování dat přímo v terénu. Díky odeslání GPS polohy, pořízení fotografií a zatřídění pořizované informace odchází do systému plnohodnotná a vševypovídající informace.

Pasport

Modul Pasport je určen k evidování a sledování údajů o objektech na silniční síti, konstrukčních částech, plochách, infrastruktuře, rozvodech atd. Umožňuje třídit a vyhledávat informace na základě atributů, obsahuje výkresovou a jinou dokumentaci, a je propojen s dalšími moduly v systému, jako jsou požadavky, periodické požadavky, majetek atd. Modul pasport ovšem není omezen pouze na tuto evidenci. Vzhledem k možnosti definice tzv. schémat (polohové, technologické, organizační, dokumentové, atd.) je možné evidovat a sledovat kromě nemovitostí či technologických zařízení také organizační strukturu v rámci organizace, vést dokumentovou evidenci atd. To vše je umožněno velkou variabilitou v nastavení pasportu.

Závady

Tento modul je primárně určen k centrálnímu nahlašování, evidenci stavů a vyhodnocování závad na silniční síti a je vždy nastaven pro konkrétní podmínky každého zákazníka. Závady se dělí podle jejich typů a ke každému takovémuto typu závady je možné nastavit vlastní sloupce, formuláře, pracovní toky a tiskové sestavy. Kromě závad je možné pomocí tohoto modulu evidovat i např. přenosné dopravní značky, suché stromy atd. K závadám je možné přistupovat z desktopové, webové i mobilní aplikace a zpřístupnit je tak snadno všem uživatelům a prakticky odkudkoliv. Zejména s využitím mobilní aplikace v telefonu či tabletu je možné prohlížet, editovat či pořizovat závady přímo z místa jejich zjištění, informace doplnit GPS polohou, fotografiemi a tyto informace okamžitě odeslat do systému, kde je s nimi možné dále pracovat. Už nikdy se Vám nestane, že byste na něco zapomněli nebo vznikla časová prodleva mezi zjištěním skutečnosti a jejím zaevidováním!

Prohlídky

Jedná se o evidenci provedených prohlídek na silniční síti včetně reportů z důvodu výkaznictví.

Záruky

V tomto modulu se evidují záruky na prvcích silniční sítě, díky čemuž dochází následně k upozorňování na platnou záruku v místě, kde byla nalezena nějaká závada.

Mapy

Samozřejmostí je i mapová komponenta, pomocí které se zobrazují závady, prvky silniční sítě atd. v mapě.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo