Tectronik s.r.o.


JazykyNabízené služby

Kromě implementace našeho řešení  T-IS nabízíme celou řadu dalších služeb, jsou je vývoj aplikací, tvorba internetových stránek, konzultace a poradenství v oblasti IT, správu menších počítačových sítí atd.


Vývoj mobilních aplikací

Potřebujete mobilní aplikaci nebo máte software, ke kterému by se Vám mobilní aplikace hodila? Vzhledem k tomu, že se na mobilní aplikace soustředíme, není problém pro Vás libovolnou aplikaci dle Vašich požadavků vytvořit.

Vývoj software a aplikací

Vývoj software a aplikací na zakázku umožňuje zákazníkům uspokojit jejich specifické potřeby v případech, kdy není efektivní nasazení standardizovaných softwarových systémů. Vyvíjíme vlastní informační systém, který pokrývá celou řadu činností a skládá se jak z desktopové tak mobilní aplikace. Systém je do velké míry modifikovatelný a díky tomu i lehce přizpůsobitelný konkrétním potřebám.

Implementace a optimalizace

Na základě požadavku zákazníka na implementaci software vypracujeme implementační analýzu, která upravuje požadavky a návrhy na změny systému ze stran zákazníka, tzn. analýza zmapuje situaci a umožní zvolit optimální implementační řešení individuálně pro každého zákazníka. Implementace kromě implementační analýzy zahrnuje instalaci systému, jeho nastavení a proškolení pracovníků. Do služby implementace zahrnujeme přenos dat, editaci tiskových formulářů, přizpůsobení softwaru dle potřeb zákazníka a odborné konzultace. Snahou odborně způsobilých analytiků je proces implementace zrealizovat co nejefektivněji a nejrychleji. Pokud je to možné, snaží se zejména o to, aby stávající data, formuláře, dokumenty, sestavy a další prvky z předchozího systému byly zakomponovány a převedeny do nového systému.

Během užívání systému může dojít k situaci, že daný systém zcela nereflektuje požadavky zákazníka a ten požaduje optimalizaci systému, tzn., požaduje opodstatněné změny zakoupeného systému. Na základě požadavků zákazníka tedy dochází k další implementaci ze strany našich pracovníků, kteří systém v tomto ohledu přizpůsobí.

Po ukončení každé implementace nebo optimalizace následuje proces testování systému. Zákazník ve spolupráci s analytiky provede akceptační zkoušky, během kterých dojde k odstranění a doladění případných nedostatků v rámci implementace nebo optimalizace.

Konzultace a poradenství

Před výběrem konkrétního softwaru je velmi důležité rozhodnout se, zda daný systém nebo aplikace splňují všechny požadavky nejen, co se týče funkčnosti, ale i prostředí do kterého se bude tento produkt nasazovat. V rámci konzultace a poradenství nabízíme zákazníkům analýzu a technické rozbory nejen nabízeného produktu nebo systému, ale i komparaci vybavení zákazníka s daným systémem. V návaznosti na to doporučíme nebo navrhneme nejefektivnější systém a předložíme taktéž předpokládanou finanční kalkulaci na vývoj nebo implementaci daného systému spolu s nastíněním hodnotících kritérií pro požadovaný systém.

V případě zájmu zákazníka zajišťujeme pomoc při vyhodnocení nabídek od oslovených dodavatelů, zhodnocení poměru cena a kvalita a následovně zajistíme dohled nad implementaci nebo optimalizací objednané služby.

V rámci našich služeb nabízíme taktéž přípravu, hodnocení, revize a připomínkování smluvních ujednání, jak z hlediska právního, tak věcného.

Tvorba webových stránek

V rámci naší činnosti nabízíme i tvorbu webových stránek. Stránky jsem schopni dodat včetně grafického návrhu, nakódování webu i jeho naplnění.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo