Tectronik s.r.o.


JazykyNabízené služby

Nabízíme i vývoj aplikací na zakázku a to především webových aplikací, progresivních webových aplikací a nativních mobilních aplikací. Aplikace vyvíjíme pomocí React, TypeScript, Node.JS a React Native.


Vývoj mobilních aplikací

Potřebujete mobilní aplikaci nebo máte software, ke kterému by se Vám mobilní aplikace hodila? Vzhledem k tomu, že se na mobilní aplikace soustředíme, není problém pro Vás libovolnou aplikaci dle Vašich požadavků vytvořit. Mobilní aplikace vyvíjíme pomocí ReactNative.

Vývoj webových aplikací

Vývoj webových aplikací na zakázku umožňuje zákazníkům uspokojit jejich specifické potřeby v případech, kdy není efektivní nasazení standardizovaných softwarových systémů. Aplikace vyvíjíme v následujících technologiích:

                                    

Kromě vývoje na zakázku vyvíjíme i vlastní informační systém T-IS, který pokrývá celou řadu činností a skládá se jak z webové, tak i mobilní aplikace. Systém je do velké míry modifikovatelný a díky tomu i lehce přizpůsobitelný konkrétním potřebám. Více najdete v sekci „Nabízená řešení“.

Vývoj progresivních webových aplikací (PWA)

Progresivní webové aplikace mají jednu velkou výhodu, mohou fungovat kompletně offline a díky tomu je možné pomocí nich nahradit většinu nativních mobilních aplikací. Jedná se o moderní řešení, které je podstatně rychlejší z hlediska vývoje, nezávislé na koncové platformě (Android, iOS, Windows, Linux, …) a ušetří spoustu nákladů souvisejících jak z vývojem, tak s následnou údržbou, vystavováním aplikací na příslušné obchody atd. Následně stačí poskytnout klientům odkaz na PWA aplikaci, aplikace jim nabídne instalaci a zobrazí se jim mezi běžnými aplikacemi v telefonu, takže nepoznají rozdíl mezi PWA aplikací a nativní aplikací.

Implementace a optimalizace

Na základě požadavku zákazníka na implementaci software vypracujeme implementační analýzu, která upravuje požadavky a návrhy na změny systému ze stran zákazníka, tzn. analýza zmapuje situaci a umožní zvolit optimální implementační řešení individuálně pro každého zákazníka. Implementace kromě implementační analýzy zahrnuje instalaci systému, jeho nastavení a proškolení pracovníků. Do služby implementace zahrnujeme přenos dat, editaci tiskových formulářů, přizpůsobení softwaru dle potřeb zákazníka a odborné konzultace. Snahou odborně způsobilých analytiků je proces implementace zrealizovat co nejefektivněji a nejrychleji. Pokud je to možné, snaží se zejména o to, aby stávající data, formuláře, dokumenty, sestavy a další prvky z předchozího systému byly zakomponovány a převedeny do nového systému.

Během užívání systému může dojít k situaci, že daný systém zcela nereflektuje požadavky zákazníka a ten požaduje optimalizaci systému, tzn., požaduje opodstatněné změny zakoupeného systému. Na základě požadavků zákazníka tedy dochází k další implementaci ze strany našich pracovníků, kteří systém v tomto ohledu přizpůsobí.

Po ukončení každé implementace nebo optimalizace následuje proces testování systému. Zákazník ve spolupráci s analytiky provede akceptační zkoušky, během kterých dojde k odstranění a doladění případných nedostatků v rámci implementace nebo optimalizace.

Konzultace a poradenství

Před výběrem konkrétního softwaru je velmi důležité rozhodnout se, zda daný systém nebo aplikace splňují všechny požadavky nejen, co se týče funkčnosti, ale i prostředí do kterého se bude tento produkt nasazovat. V rámci konzultace a poradenství nabízíme zákazníkům analýzu a technické rozbory nejen nabízeného produktu nebo systému, ale i komparaci vybavení zákazníka s daným systémem. V návaznosti na to doporučíme nebo navrhneme nejefektivnější systém a předložíme taktéž předpokládanou finanční kalkulaci na vývoj nebo implementaci daného systému spolu s nastíněním hodnotících kritérií pro požadovaný systém.

V případě zájmu zákazníka zajišťujeme pomoc při vyhodnocení nabídek od oslovených dodavatelů, zhodnocení poměru cena a kvalita a následovně zajistíme dohled nad implementaci nebo optimalizací objednané služby.

V rámci našich služeb nabízíme taktéž přípravu, hodnocení, revize a připomínkování smluvních ujednání, jak z hlediska právního, tak věcného.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo