Tectronik s.r.o.


JazykyVodárenství

V této oblasti nabízíme specializované aplikace pro oblast vodárenství, které slouží k evidenci odběrných míst, plánování odběrů a odběrům vzorků vody. Jedná se o akreditované řešení vhodné k okamžitému nasazení.


V rámci vodárenství úzce spolupracujeme s Vodárenskou akciovou společnosti a.s..

Nabízené řešení je připraveno k okamžitému nasazení ve dvou variantách. Samostatně vč. pasportu odběrných míst, plánování odběrů a samotných odběrů pomocí tabletů nebo mobilních telefonů. S vazbou na systém LIMS, kdy dochází k přenosu dat mezi systémem LIMS a naším řešením. Kromě běžných atributů je možné pořídit fotodokumentaci, GPS souřadnice, vyjádření producenta atd.

EVOM

Mobilní aplikace

Slouží k pořizování údajů pro vytvoření pasportu odběrného místa, o stavu odběrného místa a o odběru, odesílání údajů do databáze, generování protokolu o odběru včetně pořízení podpisu producenta odpadních vod apod. Mezi její funkce patří záznam polohy GPS, navigace GPS, pořizování fotodokumentace, datum a čas odběru (zahájení odběru a jeho ukončení), rozlišení min. pěti matric (pitná voda, odpadní voda, kal aj.), záznam teploty, pH, záznam parametrů odebraného vzorku aj.

Aplikace pro PC

umožňuje sledování a kontrolu příjmu dat z mobilních prostředků, volbu nastavení přístupových práv podle organizační struktury uživatele, správu dat, jejich třídění, filtrování, volbu nastavení a tisku reportů atd.

Databáze odběrných míst

Databáze je členěna na pasporty odběrných míst a údaje o jejich stavu. Umožňuje mj. vytvoření plánu odběrů a jeho odeslání do mobilních prostředků spolu s údaji o odběrných místech

vodarenstvi-4

vodarenstvi-1

vodarenstvi-2

EVOM LS – varianta pro napojení na systém LabSys

Tento produkt je vytvořen pro uživatele laboratorního informačního systému LabSys. Umožňuje oboustranné propojení s tímto systémem a využívá jeho možností plánování odběrů.

vodarenstvi-5


Contact information

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Contact us

Cooperation or partnership

We are open to new opportunities and are happy to establish cooperation within any other area that could use our solutions. Do not hesitate to contact us regarding the meeting where we can duscuss possible cooperation and its further conditions.


Contact information

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo