Tectronik s.r.o.


JazykyProjekt brnaciprobrno.cz získal ocenění v rámci soutěže Chytrá města pro budoucnost 2017

1.10.2017


Můžeme s radostí oznámit, že projekt brnaciprobrno.cz vytvořený pro Brněnské komunikace a.s. získal v rámci soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ první místo v kategorii SMART CITY (město nad 50tis. obyvatel).

Nejlepší aplikaci pro Chytré město vymyslely Brněnské komunikace
Česká televize – události

Vážené dámy a pánové, účastníci 1. ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost ,

dovolujeme si Vás informovat o rozhodnutí Odborné poroty národní soutěže, která vyhodnotila nominované projekty a koncepce v kategoriích PROJEKT a IDEA a určila držitele titulů Chytrá obec, Chytré město, Chytrý region a IDEA SMART CITY 2017.

Poté, co letos v červnu na Pražském hradě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala ocenění vítězům kategorií MODEL a OSOBNOST SMART CITY 2017, vybrala v závěru září Odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vítěze také v kategoriích PROJEKT a IDEA 2017. Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže ve druhém kole hodnocení i na základě výsledků osobních návštěv a pohovorů držitele titulů CHYTRÁ OBEC, CHYTRÉ MĚSTO, CHYTRÝ REGION a CHYTRÁ IDEA SMART CITY. Kategorie PROJEKT představuje realizovaná chytrá řešení, ať již v plném či pilotním provozu. Hodnocení odráží míru jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor, využití opendat a zapojení občanů.

Porota nejvýše ocenila tyto obce a tyto projekty:

Ve velikostní kategorii “město nad 50 tisíc obyvatel “ zvítězilo a TITUL CHYTRÉ MĚSTO 2017 OBDRŽELO STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO za projekt “Brňáci pro Brno” s efektivním hlášením závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace, platformy Google Maps a GPS. Přihlašovatelem projektu je společnost Brněnské komunikace (BKOM), jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Efektivnost projektu spočívá v jeho ověřeném fungování díky jednoduchosti, operativnosti a selekci přístupu při řešení závad nejen na místních komunikacích, ale i silnic II. a III. třídy na území města. Občan tak získává průběžnou kontrolu nad řešením závady od jejího nahlášení, až po vyřešení.


Novinky / Aktuality

Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
+420 776 264 914
info@tectronik.cz
 

Máte zájem o náše řešení? Kontaktujte nás

Možnosti spolupráce či partnerství

Jsme otevřeni novým příležitostem a rádi navážeme spolupráci v rámci jakékoliv další oblasti, která by mohla naše řešení využít. Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně schůzky, na které bychom tuto spolupráci a její podmínky blíže prodiskutovali.


Kontaktní informace

Tectronik s.r.o.
Zeyerova 2142/7, 616 00 Brno
info@tectronik.cz

eulogo